Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. De verkoper

De webwinkel www.tryalittletenderness.be is gevestigd in de Karel de Stoutestraat 11, 9000 Gent en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0831.886.945 en BTW identificatienummer BE0831.886.945

  1. Toepassing

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door TRY A LITTLE TENDERNESS. Door het plaatsen van een bestelling bij www.tryalittletenderness.be, geeft de Koper aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vermeld op de website.

  1. Levering

Onze pakketten worden geleverd door BPost. TRY A LITTLE TENDERNESS verstuurt 2 maal per week.

De verzendingskosten voor een pakket verstuurd binnen België worden berekend op basis van het gewicht en grootte van het pakket. De verzendingskosten voor een pakketje minder dan 1kg is 4 euro. Voor verzendingen naar het buitenland, gelieve contact op te nemen met ons via stephanieluciadesmet@gmail.com

TRY A LITTLE TENDERNESS verpakt je aankoop met de grootste zorg en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade toegebracht tijdens de verzending van het pakket.

Het pakket zal u worden aangeboden door BPost op uw leveringsadres. Indien u niet thuis bent op het moment van levering, ontvangt u een (schriftelijk) verzoek van BPost om het pakketje te komen ophalen in het postkantoor. Het pakketje blijft 15 dagen ter beschikking in het postkantoor. Bij niet afhaling wordt het teruggezonden naar het afzendadres, dus gaat het terug naar de Verkoper. In dit geval zal u opnieuw de verzendingskosten moeten betalen om het pakketje toegestuurd te krijgen.

Indien een foutief leveringsadres werd doorgegeven is de Koper verantwoordelijk voor de extra verzendingskosten.


4.Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website www.tryalittletenderness.be  zijn exlusief verzend- en transportkosten. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten. Indien de prijzen foutief aangegeven staan op de website, worden deze zo snel mogelijk aangepast en gecorrigeerd. Foutief vermelde prijzen kunnen in geen geval bindend zijn voor ons.

5.Privacy

Alle persoonsgegevens die tijdens de verkoopstransactie opgevraagd worden dienen louter en alleen om de door de Koper aangegane bestelling te kunnen behandelen en te verwerken. Uw persoonsgegevens worden met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. In geen geval worden deze gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan de verwerking van uw bestelling. TRY A LITTLE TENDERNESS geeft in geen geval uw gegevens door aan derden.

  1. Verzakingsrecht en retourneren

Stel dat je TRY A LITTLE TENDERNESS aankoop toch niet is wat je er van verwachtte dan kan je aankoop terugsturen.


Volgens de wet voor ‘de verkoop op afstand aan consumenten’, van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de consument het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.  De koper hoeft hiervoor geen boete te betalen noch opgave van motief te geven.

Ingeval de consument het product wil retourneren dient hij dit schriftelijk per post (naar TRY A LITTLE TENDERNESS, Karel de Stoutestraat 11, 9000 Gent) of via email (stephanieluciadesmet@gmail.com) en binnen de termijn van 14 dagen te kennen geven.


De verkoper behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door de schuld anders dan de verkoper.

De Koper kan enkel aanspraak maken op dit retourneringsrecht indien de producten nog compleet zijn (ingeval het een product betreft die uit meerdere delen bestaat) en geen breuken of schade vertonen. De Koper verstuurt het artikel op eigen kosten.


Ingeval de retournering goedgekeurd wordt door de Verkoper zal de aankoopwaarde minus de verzendingskosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetaald worden op uw bankrekening.


  1. Schade

TRY A LITTLE TENDERNESS controleert al de goederen zeer zorgvuldig voor we overgaan tot verzending, alsook verpakken en verzenden we uiteindelijk elke bestelling met de nodige zorg.

Indien de Koper na het ontvangen van het pakket, toch mankementen of beschadigingen opmerkt aan het product, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Na overleg kan de koper het pakket terugzenden (op eigen kosten) naar ons, indien wij het artikel in zijn originele staat terugkrijgen en indien het artikel nog in voorraad is, zullen wij dit u zo snel mogelijk toezenden. Indien het niet meer in voorraad is, zal het aankoopbedrag (exclusief verzendingskost) op uw rekening teruggestort.

  1. Weergave van de producten op de website

Alle koopwaar van TRY A LITTLE TENDERNESS is handwerk. Zo worden oa. de broches en de oorknopjes handgegoten, opgeschuurd, geschilderd en gelakt.  Een artikel bestaat of slechts 1 keer of in een reeks met minimale afwijkingen van elkaar.

De kleuren van de foto’s op de website kunnen altijd lichtjes afwijken van het originele product. Dit is onder meer afhankelijk van de instellingen van het beeldscherm en van de grafische kaart van de computer van de bezoeker aan onze website.

  1. Klachten

Indien u als Koper een klacht heeft betreffende (a) een zichtbare beschadiging en/of een kwalitatieve tekortkoming van een artikel, (b) een tekortkoming bij levering of (c) verborgen gebreken, dan dient u binnen 8 dagen na het in ontvangst nemen van de goederen schriftelijk contact met ons op te nemen per post (naar TRY A LITTLE TENDERNESS, Karel de Stoutestraat 11, 9000 Gent) of via email (stephanieluciadesmet@gmail.com). In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkochte artikelen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

  1. Aansprakelijkheid

TRY A LITTLE TENDERNESS is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de producten door de Koper. Onze broches en buttons zijn dol op truien, jasjes en T-shirts. Ze zijn minder tuk op de wasmachine. Haal steeds je button of je broche van je kledingstuk voor het wassen. Onze oorringen en kettingen draag je beter ook niet onder de douche of bij het slapengaan.